Werken bij Lanting Reizen

Lanting Reizen is een (h)echt familie bedrijf sinds 1939. Sinds jaar en dag zijn onze touringcars op pad in Europa. Wij verhuren touringcars, verzorgen dagtochten en maken meerdaagse reizen voor verschillende doelgroepen. Van een transfer tot een compleet verzorgde reis zowel binnen als buiten Europa. Lanting Reizen heeft een divers wagenpark. We hebben touringcars van 9 tot 90 personen per touringcar en zijn in staat om zeer grote groepen te vervoeren. Alles valt en staat met een juiste planning en goede afspraken. Gaat het om een schoolreis, meerdaagse, dagtocht voor een reisvereniging, bedrijfsexcursie of een personeelsfeest? We kunnen het allemaal regelen! 

Weet je al voor welke functie je wil solliciteren? Vul dan direct ons sollicitatieformulier in of bel ons op 0528-233000.

Onze vacatures

Om wederzijdse teleurstelling te voorkomen, vragen wij alleen te reageren indien je aan de functie eisen voldoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures is niet gewenst.

Medewerker Verkoop

Wij zoeken versterking van ons verkoopteam? Ben jij opzoek naar een uitdagende functie binnen de verkoop? Solliciteer direct!

Meerdaagse Touringcarchauffeur D(E) m/v

Wij zijn op zoek naar meerdaagse touringcarchauffeurs! Heb jij ervaring als meerdaagse touringcarchauffeur? Solliciteer dan direct! 

Touringcarchauffeur D(E) m/v

Wij zoeken naar chauffeurs voor het mooiste busbedrijf van Drenthe! Ben je op zoek naar een afwisselende baan als touringcarchauffeur?

Medewerker Werkplaats / Monteur Touringcar

Ben jij op zoek naar een leuke afwisselde baan als monteur? Heb je affiniteit met groot rijdend materiaal? Kom dan ons team bij Lanting Reizen versterken en kom werken als medewerker werkplaats/monteur Touringcars!

Schoonmaker (m/v)

Ben je op zoek naar een afwisselende baan als schoonmaker en woon jij in Hoogeveen en omstreken? Dan is dit de baan voor jou!

Oproep Chauffeur Bus D(E) m/v

Wij zoeken naar oproepkrachten voor het besturen van onze bussen. Heb jij ervaring met touringcars en ben je flexibel?

Online sollicitatieformulier:

Privacy statement voor online ingevulde sollicitaties

Statement met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve voor recruitment binnen het bedrijf Lanting Reizen.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door LTG Tour B.V., ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 76904962. De geregistreerde naam bij de KVK zal in dit privacy statement vervangen worden door ”Lanting Reizen”. 

Lanting Reizen zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten wanneer deze een sollicitatieformulier invullen op de websitepagina www.lantingreizen.nl/vacatures.

1. Gegevens van de sollicitanten

Lanting Reizen verwerkt gegevens van sollicitanten die online een sollicitatieformulier hebben ingevuld, het gaat hier om de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • De geselecteerde sollicitatiefunctie
 • Woonplaats
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • En ten slotte het CV

De gegevens van sollicitanten die door Lanting Reizen verwerkt worden zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De gegevens zijn door de sollicitant zo nauwkeurig mogelijk ingevuld en worden zo nodig bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

2. Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Lanting Reizen verstreken zijn worden uitsluitend door Lanting Reizen gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Lanting Reizen verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als online ingevuld sollicitatieformulieren binnen het bedrijf Lanting Reizen.

De verwerking van persoonsgegevens voor het wervings- en selectieproces kan worden onderverdeeld in de volgende doeleinden:

 1. het vergelijken van de gegevens van de sollicitanten met de vacatures van Lanting Reizen;
 2. om met sollicitanten in contact te kunnen treden en te reageren op eventueel door hun gestelde vragen;
 3. om sollicitanten te informeren over de verschillende fases in het wervings- selectieproces;
 4. voor de afhandeling van vragen gesteld vanuit een sollicitant;
 5. om contact op te nemen met de sollicitant voor een eventueel online of offline vervolggesprek;
 6. voor het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
 7. en tot slot voor het behandelen van geschillen.

3. Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de benoemde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voor de hiervoor genoemde doeleinden beroept Lanting Reizen zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

4. Verplichte verstrekking

Wanneer sollicitanten online het sollicitatieformulier invullen zullen wij per situatie bekend maken of de verstrekking van gegevens noodzakelijk of verplicht is. In het geval van het online sollicitatieformulier van Lanting Reizen zijn de gegevens: Naam, E-mailadres en CV verplicht. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

5. Uitwisseling met derden

Lanting Reizen zal de gegevens nooit actief met derde partijen buiten Lanting Reizen delen. 

Lanting Reizen verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • Lanting Reizen van de sollicitant toestemming heeft gekregen de gegevens ter beschikking te stellen aan derde instanties om de geschiktheid van een sollicitant voor een bepaalde vacature te onderbouwen/vast te stellen;
 • Lanting Reizen wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

6. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Lanting Reizen bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens het wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Lanting Reizen de gegevens van sollicitanten. Deze gegevens kunnen verwijderd worden op aanvraag van de sollicitant.

7. Het verwijderen van gegevens van sollicitanten

Uiterlijk 4 weken na aanvraag van gegevensverwijdering worden deze vernietigd. De verkregen gegevens die per E-mail (in/out box en verzonden E-mails) zijn verstuurd worden uit de database verwijderd. Eventuele fysieke verzamelde gegevens worden vernietigd. Gegevens die zijn gedeeld met derden worden middels dezelfde procedure verwijderd.

8. Beveiliging

Lanting Reizen zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

9. De rechten van sollicitanten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten ze even voor u op een rijtje:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de door Lanting Reizen verwerkte gegevens in te zien;
 • Correctie- en verwijderingsrecht: u heeft te alle tijden het recht om de door uw verstrekte gegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om vanuit uw positie een bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • Intrekking van toestemming: u heeft het recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te alle tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Neem contact op met Lanting Reizen via een contactformulier of telefonisch om uw rechten te uit te oefenen. Verzoeken van sollicitanten, bijvoorbeeld om gegevens te verwijderen, worden binnen redelijke termijn door Lanting Reizen verwerkt.

10. Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Wijzigingen van het privacy statement worden op de website van Lanting Reizen gepubliceerd.

Lanting Reizen kan persoonsgegevens van sollicitanten verwerken voor nieuwe doeleinden. In dat geval zullen wij contact met de sollicitanten opnemen alvorens gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

11. Contact informatie

Als u vragen heeft over dit privacy statement of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande e-mailadres:

Info@lantingreizen.nl